Welkom bij Fysiotherapie
        Medisch Centrum Delft

Tarievenlijst

        Tarievenlijst 2016

Zitting fysiotherapie

€ 32,00

Zitting manuele therapie

Zitting oedeemtherapie

€ 44,00

€ 45,75

 

Intake en onderzoek

€ 44,00

 

Toeslag voor uitbehandeling

€ 13,50

Inrichtingstoeslag

€   7,50

 

FysioFitheidScan

 

€ 36,00

Verstrekte verband- en hulpmiddelen

Cure tape   rol

                    1 meter

Kostprijs

€ 15,00

€   4,00

 

Eenvoudige, korte rapporten

Meer gecompliceerde rapporten

€ 50,00

€ 75,00

 

 De kosten van een behandeling fysiotherapie en/of manuele therapie worden doorgaans door uw verzekeraar vergoed. Uiteraard bent u er zelf verantwoordelijk voor om u op de hoogte te stellen van uw eigen verzekeringsvorm en verzekeringsvoorwaarden.

Vanuit de basisverzekering (de zogenaamde "hoofdverzekering") wordt fysiotherapie alleen vergoed voor kinderen tot 18 jaar en voor mensen met bepaalde chronische aandoeningen (vanaf de 21e behandeling). Alle overige behandelingen worden niet door de basisverzekering vergoed.
Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie worden alle overige, of een deel van de overige, behandelingen vergoed door uw verzekeraar. U dient zelf na te gaan in uw polisvoorwaarden hoeveel behandelingen fysiotherapie uw verzekeraar vergoedt en of dit volledig is of voor een bepaald percentage. Indien de behandelingen niet door uw verzekeraar worden vergoed, dient u deze zelf te betalen en ontvangt u hiervoor een nota. Voor de behandelingen die door de verzekeraars worden vergoed ontvangt u doorgaans geen nota. Deze worden rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. Dit geldt ook voor de behandelingen die door de aanvullende verzekering worden vergoed. Slechts een enkele verzekeraar werkt nog altijd met een nota.


Wat als blijkt dat u niet verzekerd bent ?

Of u zich al dan niet tegen de kosten van fysiotherapie verzekerd, is uiteraard uw eigen verantwoordelijkheid en uw eigen keuze. Als blijkt dat u niet tegen fysiotherapie verzekert bent dient u de kosten te allen tijde zelf te betalen en ontvangt u van ons een nota.

 

 

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht Eigen Risico  Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2013 350 euro. In 2014 wordt dit 360 euro. Boven op dit verplicht eigen risico kunt u -  tegen betaling van een lagere nominale premie- kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal 500 euro (totaal: 850  euro per volwassene). Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige Eigen Risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico.  Per verzekeringsjaar is er een Eigen Risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico. Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.  De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21 behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt  niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden (zie www.defysiotherapeut.com). Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen ( en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie. Daarnaast is er voor volwassenen vergoeding mogelijk  voor de eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.